PSP a PSU Heľpa oznamuje svojím podielníkom, že pre opatrenia COVID19 valné zhromaždenie sa v roku 2020 nebude konať.

Náhradné valné zhromaždenie sa bude konať podľa situácie v jarných mesiacoch roka 2021, kde sa uskutoční aj voľba členov nového výboru.

Každý podielník, ktorý má záujem kandidovať za člena nového výboru, nech sa prihlási u predsedu Pavla Maka.

V Heľpe 3.6.2020