Pozemkové spoločenstvo pasienkárov Heľpa

976 68 Heľpa

Predseda spoločenstva : Pavel Mak – 0905 986 555
Podpredseda : Michal Fiľo
Predseda dozornej rady : Mária Oravkinová

členovia výboru:

Rudolf Ďurica, Vladimír Kysucký, Marián Latinák, Juraj Jonás, Ján Pipka, Ján Bošeľa

Pozemkové spoločenstvo  urbarialistov Heľpa

976 68 Heľpa

Predseda spoločenstva : Pavel Mak – 0905 986 555
Podpredseda : Ing. Milan Oravkin
Predseda dozornej rady : Mária Oravkinová

členovia výboru:

Rudolf Ďurica, Vladimír Kysucký, Marián Latinák, Juraj Jonás, Ján Pipka, Ján Bošeľa