Pozemkové spoločenstvo pasienkárov Heľpa

976 68 Heľpa

Predseda spoločenstva : Pavel Mak – 0905 986 555
Podpredseda : Ing. Milan Oravkin
Predseda dozornej rady : Mária Oravkinová

členovia výboru:

Pavel Mak, Ing.Milan Oravkin, Ján Pipka, Anna Kožičková, Martin Pribilina, Juraj Jonás, Vladimír Kysucký

členovia dozornej rady:

Mária Oravkinová, Jozef Fiľo, Emília Zimermanová

Pozemkové spoločenstvo  urbarialistov Heľpa

976 68 Heľpa

Predseda spoločenstva : Pavel Mak – 0905 986 555
Podpredseda : Ing. Milan Oravkin
Predseda dozornej rady : Mária Oravkinová

členovia výboru:

Pavel Mak, Ing.Milan Oravkin, Ján Pipka, Anna Kožičková, Martin Pribilina, Juraj Jonás, Vladimír Kysucký

členovia dozornej rady:

Mária Oravkinová, Jozef Fiľo, Emília Zimermanová